Instalace prefabrikované a plastové kanalizační šachty

Instalace plné verze kanalizačních šachet. Pro tisky a ukládání potřebujete hardwarový klíč a licenční soubor. V případě, že klíč nebo licenční soubor nemáte, poběží program v DEMO režimu (nelze tisknout, ukládat a exportovat data). Aktualizaci programu můžete provést i přímo z programu (Nápověda -> aktualizace z internetu).
Seznam změn programu formou historie je uveden << zde >>.

Verze programu

Program prefabrikované kanalizační šachty existuje ve třech funkčně rozdílných verzích. Zásadní rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce. Obdobně je to pro plastové šachty.
Verze programu Výrobci Tisk Export
WMF
Import pod.prof.
kanalizace
Cenová
kalkulace*3)
Cenová kalkulace
po šachtách*3)
Tisk
ceníku
Stavební
výška dílů
Hromadné
operace
Stav.výška
dílů
Placená *1) všichni*2) X X X X X X X X X
Demo všichni*2) - - X X X - X X X
Volná jeden *4) X - - *3) - X - - -
*1) Program je chráněn HW klíčem a licenčním souborem.
*2) Prefabrikované: B&BC, Best-Beta, Betonika Lobodice, Betonika Plus, Kamena Brno, Prefa Brno, Prefa Grygov, Skanska Prefa, Vodeko Trenčín, Zábojník.
Plastové: WAVIN, (BOCR).
*3) Pouze pro Betoniku Plus, Prefu Brno, Skansku Prefa a Vodeko Trenčín.
*4) Pouze JEDEN zvolený výrobce prefabrikovaných šachet a JEDEN zvolený výrobce plastových šachet.

Historie verzí