Historie verzí

POZOR - nejaktuálnější verzi získáte aktualizací z Internetu (viz. funkce menu programu Nápověda -> Aktualizace z Internetu! U každé verze je uveden výrobce, kterého se změna týká. Všechy změny se zároveň promítají do plné (PLACENÉ) verze
Přehled verzí naleznete << zde >>.

Aktuální verze programu PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY (Vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu):
11.22.1.1

Aktuální verze programu PLASTOVÉ ŠACHTY (Vaše kontrola aktuální verze => viz v programu menu Nápověda -> O programu):
4.0.0.2

Popis změn je okomentován znakem

(+) Nová funkce
(*) Změna funkce
(-) Opravy chyby
(|) NEOPRAVENO
(#) Aktualizace výrobního sortimentu
(i) Informace
05.04.2022 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.22.1.1)
(-) Všechny dedikované/volné verze:
 • Úprava způsobu načítání dat z registrů Windows - úprava řeší problémy práv přístupu k registrům při prvním spuštění po instalaci, tedy spuštění volných verzí na OS Win10
_________________________________________________________________________________
26.11.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.9)
(-) Plná verze:
 • Oprava importu dat podélného profilu - načítání materiálů
_________________________________________________________________________________
16.09.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.8)
(*) Verze ZÁBOJNÍK:
 • Úprava výpočtu délky butylového těsnění pro nádrže s DN < 1500
_________________________________________________________________________________
31.08.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.7)
(*) Verze ZÁBOJNÍK:
 • Automatický výběr těžkého dna dle DN potrubí (Nastavení)
 • Oprava rozměru a označení kónusů
 • Detailní výpočet délky butylového těsnění
 • Doplnění přechodových desek pro nádrže
_________________________________________________________________________________
28.07.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.6)
(*) Verze CS BETON:
 • Nově přednastavený poklop D 400 Begu-B-1 D 400
_________________________________________________________________________________
24.06.2021 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.21.0.5)
(-) Verze PREFA BRNO:
 • oprava výpočtů šachtových den KOMPAKT,
 • oprava přiřazení ideálního DN pro potrubí HOBAS.
(#) Verze PREFA BRNO:
 • nové rozměry u čtvercových šachet
(+) Verze PREFA BRNO:
 • funkce importu textového souboru *.csv dané struktury (po sloupcích: 1. Název šachty, 2. Hloubka/výška šachty, 3. Nadmořská výška poklopu šachty), první řádek obsahuje hlavičku, oddělovačem dat je středník nebo tabelátor
(+) Verze CS BETON:
 • sloučení CS BETON, BETONIKA Plus a Prefa Grygov,
 • Vypisování chyby (menu „Nástroje“ › „Celková kontrola všech šachet“),
 • Doplnění materiálu obtoku spadiště,
 • Tisková sestava Seznam čedičových výstelek nově počítá i betonové žlaby
(-) Verze CS BETON:
 • oprava hlášení chyby při změně nastavení žlabu,
 • tabulka šachtových den - oprava výpisu obtoku,
 • změna nastavení přednastaveného poklopu,
 • oprava chyby - nemožnost výměny typu skruže při individuální konstrukci,
 • oprava nastavení přechodu komínu pro dno DN1200 a DN1500,
 • oprava neodpovídajícího popisu velikosti materiálu typu „otvor“ v tiskových výstupech
(#) Verze CS BETON:
 • Rozšíření specifikace žlab nástupnice (o vzor BRNO),
 • Rozšíření rozměrů u vejčitého potrubí + aplikace pravidel úhlů osazení,
 • Doplnění skruží DN 1200, 1500 a 1650,
 • Doplnění vyrovnávacích prstenců,
 • Doplnění řady všech potrubí až do DN 1200,
 • Doplnění těsnících manžet LKS pro PE-HD,
 • Doplnění nových skruží, šachtových den a zákrytových desek,
(#) Verze CS BETON:
 • Rozšíření specifikace žlab nástupnice (o vzor BRNO),
 • Rozšíření rozměrů u vejčitého potrubí + aplikace pravidel úhlů osazení,
 • Doplnění skruží DN 1200, 1500 a 1650,
 • Doplnění vyrovnávacích prstenců,
 • Doplnění řady všech potrubí až do DN 1200,
 • Doplnění těsnících manžet LKS pro PE-HD,
 • Doplnění nových skruží, šachtových den a zákrytových desek,
 • Vypisování chyby (menu „Nástroje“ › „Celková kontrola všech šachet“),
 • Doplnění materiálu obtoku spadiště,
 • Tisková sestava Seznam čedičových výstelek nově počítá i betonové žlaby
_________________________________________________________________________________
25.11.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.6)
(-) Verze PREFA BRNO:
 • oprava kontroly úhlů přívodů (výpočet kolize včetně tloušťky stěny portubí),
 • oprava hlášení při kontrolách spadiště,
 • oprava výšek dna TBZ-Q1 100/xx pro železobetonové potrubí.
_________________________________________________________________________________
10.11.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.4)
(+) Nový výrobce - PREFA Sučany (Prefa invest a.s.)
_________________________________________________________________________________
05.03.2020 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.20.0.1)
(-) Verze PREFA BRNO - oprava výpočtu šachtových den Kompakt (max. převýšení přítoku)
_________________________________________________________________________________
20.12.2019 Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.27)
(-) Verze CS BETON:
 • nový typ napojení vstupů (vstup/vložka),
 • možnost uživatelského zadání typů potrubí a poklopů,
 • možnost uvedení přesné výšky kynety,
 • speciální „Přepad“ u přívodů,
 • oprava výpočtu „třetího a dalšího otvoru“,
 • doplnění volby obklad stěny šachtového dna čedičem,
 • doplnění těsnění do tiskové sestavy,
 • oprava výstupní sestavy Tabulka šachet,
 • doplnění výrobků (vtokových skruží u spádišť a jejich kombinace),
 • oprava dialogu Zadání a oprava spadiště,
 • úprava programu úpravy exportu CSV.
_________________________________________________________________________________
16.12.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.27)
(-) Verze TIBA - změna názvu společnosti, adresy a loga.
_________________________________________________________________________________
29.11.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.25)
(-) Verze PREFA BRNO - úprava výpočtu šachtových den Kompakt, přednastavení parametrů, nový otvor bez vložky, úprava materiálu kamenina, doplnění obložení nárazových stěn spadiště.
_________________________________________________________________________________
25.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.23)
(-) Verze BETONIKA PLUS a PREFA GRYGOV - oprava menu Nástroje (názvy jednotlivých podmenu).
_________________________________________________________________________________
19.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.23)
(-) Verze TIBA - oprava implementace jímek DN1500. Dno TBZ-Q.1 1500/1500/150 a dno TBZ-Q.1 1500/1960/150 (jímky) nebylo možné použít.
_________________________________________________________________________________
12.09.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.22)
(-) Verze TIBA - oprava výpisu tabulky šachtových den. Chyběly informace o provedení kynety, stupadel atd.
_________________________________________________________________________________
01.07.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.19)
(-) Oprava výpočtu výšky dna Kompakt (vývod DN500 a DN600) výrobce Prefa Brno.
_________________________________________________________________________________
26.06.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.18)
(-) Oprava tisku tabulek šachtových den. Docházelo k přetisku tabulky a rozpisky.
(-) Oprava načtení projektu jiného výrobce. Některá nastavení dat způsobovala problémy s automatickou skladbou.
_________________________________________________________________________________
18.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.14)
(-) Oprava verze CS BETON. Šachtové dno DN1500 akceptovalo pouze větší profily (DN700 a větší).
_________________________________________________________________________________
18.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.13)
(-) Oprava verze B&BC. Chybná interpretace nastavení pracovní výšky.
_________________________________________________________________________________
05.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.12)
(-) Oprava použití kónusu pro nastavenou pracovní výšku. V některých případech nebyla správně započtena výška kynety a program při nastavení automatické volby přechodového dílu nesprávně umožnil použití kónusu.
(-) Oprava dialogu individuální konstrukce pro monolitické dno. Při zadání monolitického dna nebylo možné vyměnit vybraný prvek.
_________________________________________________________________________________
02.04.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.11)
(-) Oprava a doplnění funkcí pro kontrolu krytí a spadiště při použití monolitického dna.
_________________________________________________________________________________
28.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.10)
(-) Při založení nové šachty kopií zůstávalo nové šachtě jméno původní šachty.
_________________________________________________________________________________
11.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.09)
(-) Při kopírování a následném vložení šachty nebyl správně nastaven poklop.
_________________________________________________________________________________
08.03.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.08)
(+) Nová volba "Neslučovat dna v objednávce den" v dialogu „Nastavení dat“ (menu Nástroje -> Nastavení dat), v bloku „Objednávka“. Umožňuje upravit tisk objednávkového listu šachetních den tak, aby nedocházelo k jejich slučování do jednoho řádku, pokud mají odpovídající šachty stejné dno.
_________________________________________________________________________________
05.03.2019 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.19.0.06)
(+) Aktualizace výrobního programu a rozšíření funkcionality programu výrobce CS BETON
(-) Oprava navázání monolitického dna s vestavěným přechodovým dílem na výstupy. V některých případech docházelo k vypisování tohoto přechodového dílu v Tabulkách šachet a v celkové Objednávce šachtových dílů.
(-) Oprava vykreslení příčného řezu šachtou s monolitickým dnem. V případě změny výšky monolitického dna na vyšší hodnotu nebyl řez šachtou zobrazen celý.
_________________________________________________________________________________
07.01.2019 Úprava programu Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.13)
(*) Úprava funkce Vkládání a opravy poklopů:
 • mazání a editace neuživatelkých poklopů zakázána,
 • umožněno mazání a editace pouze uživatelských poklopů
 • při smazání uživatelského poklopu jsou informace ponechány v uživatelské databázi (ty pak lze načít pomocí tlačítka „Načíst vlastní poklopy po aktualizaci …“).
_________________________________________________________________________________
16.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.10)
(-) Oprava navázání profilu vejce 900/1350 na typ dna TBZ-Q.1 150/184 výrobce PREFA BRNO (původně navázáno pouze na atypické dno)
_________________________________________________________________________________
07.11.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.9)
(-) Oprava navázání materiálu Keramo Steinzug DN 486/404 C tř.160 na typ dna TBZ-Q.1 100 KOMPAKT výrobce PREFA BRNO (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)
_________________________________________________________________________________
01.10.2018 Úprava databáze Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(-) Oprava navázání materiálu Superlit na DN350 výrobce BETONIKA PLUS (pro danou kombinaci program neměl přiřazené šachtové dno)
_________________________________________________________________________________
12.09.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.8)
(#) Úpravy databáze výrobce PREFA BRNO
(#) Úpravy programu po aktualizaci databáze
(+) Přidána možnost hromadné úpravy provedení dna (PREFA BRNO)
_________________________________________________________________________________
27.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.2)
(#) Úpravy databáze výrobce ZÁBOJNÍK
_________________________________________________________________________________
12.06.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.18.0.1)
(#) Přidány další poklopy KASI (změna se promítá také do volných verzí)
_________________________________________________________________________________
04.04.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.41)
(#) Úpravy databáze výrobce TIBA (díly pro "Pražský standard")
(*) Změna zápisu do systémových registrů (z důvodu úpravy systému uživatelských práv ve Win10)
_________________________________________________________________________________
20.02.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.38)
(#) Úpravy databáze výrobce ZÁBOJNÍK
_________________________________________________________________________________
12.02.2018 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.37)
(#) Nová verze databáze výrobce ZÁBOJNÍK
(#) Úpravy databáze výrobce PREFA GRYGOV
_________________________________________________________________________________
05.12.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.35)
(#) Úpravy databáze výrobce TIBA CHVALETICE
_________________________________________________________________________________
10.10.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.33)
(#) Nová verze databáze výrobce TIBA CHVALETICE (bývalé MAbA Eurobeton)
(*) Objednávka šachtových den, sloupec Označení šachty - pokud má název šachty či seznam šachet pro jedno stejné dno více než 8 znaků (nevejde se do šířky sloupce), zapisuje se tento textový řetězec ve formě poznámky pod tabulkou.
_________________________________________________________________________________
15.09.2017 Úprava instalace Prefabrikovaných šachet 11
(*) Součástí instalace je nově instalace ovladačů pro otevření zdrojové databáze (u některých verzí OS Windows tyto ovladače nemusí být předinstalovány)
_________________________________________________________________________________
06.09.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.32)
(#) Nová verze databáze výrobce B&BC
_________________________________________________________________________________
30.06.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.27)
(-) V některých případech se v tabulce šachtových poklopů vypisovala špatná třída zatížení
_________________________________________________________________________________
08.06.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.26)
(*) Program umožňuje vložit poklop DN800 na skruž DN800 přes vyrovnávací prstenec
(-) Oprava vyplňování textového pole u volby "Volný terén, převýšení h ="
(*) Při rušení 1. a 2. vedlejšího přívodu zůstávaly aktivní 3. a 4. vedlejší přívod (pokud byly vyplněny). To mohlo při přehlédnutí způsobit chybu v objednávce. Program upraven tak, aby 3. a 4. vedlejší přívod zrušil.
(-) Oprava rolovacího seznamu hodnot DN2 v dialogu "Zadání a oprava spadiště" (hodnoty obtoku se zobrazovaly 2x)
_________________________________________________________________________________
03.05.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.25)
(-) Oprava sumární tiskové sestavy šachtových den a objednávky spádišťových šachet nad několika otevřenými projekty
_________________________________________________________________________________
24.04.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.24)
(-) Opravy pro velkoprůměrová šachtová dna - výrobce BETONIKA PLUS
(#) Doplnění skruží tl. stěny 250 mm a opravy pro spádišťové šachty tl. stěny 250 mm - výrobce BETONIKA PLUS
(-) Opravy výšek den a funkce programu pro vejčité trouby - výrobce BETONIKA PLUS
(#) Úpravy výšek dna DN1000 - výrobce BETONIKA PLUS
(*) Vykreslení kynety nově rozlišuje nastavení bez obkladu, s obkladem pouze žlábku a s obkladem včetně podesty
_________________________________________________________________________________
21.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.22)
(*) Změna v dialogu "Údaje o odběrateli pro objednávku"
(-) Opravy nastavení a výpočtů u dílů INTEGRO - výrobce CS BETON
_________________________________________________________________________________
10.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.21)
(-) Oprava funkce check-boxu "Stupadlo PE pod zákrytovou deskou"
(-) Oprava funkce textového pole "Orientace stupadel"
_________________________________________________________________________________
01.03.2017 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.17.0.20)
(-) Funkce kopírování předchozí šachty v některých případech nepřenesla všechny informace
(+) Nová funkce sumářé použitých šachtových vložek a vstupů. Menu Soubor -> Prohlížení a tisk seznamu vložek potrubí
(+) Nově možnost udělat sumární tiskovou sestavu nad několika projekty (všemi otevřenými soubory) - plná verze a výrobce CS BETON
(#) Doplnění sortimentu: zákrytová deska TZK-Q.1 1000x800/330 SPK D400 a skruž s kapsou TBS-Q.1 1000/350/120 SK - výrobce CS BETON
(#) Nově možnost pouze otvoru do šachty bez napojení vložky potrubí - výrobce CS BETON
_________________________________________________________________________________
29.11.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.16)
(-) U dna DN1000 CAPITAN program nesprávně rozlišoval potrubí DN500 a DN600 - výrobce CS BETON
(-) Doplnění informace o umístění stupadla v objednávkovém listu šachtových den - výrobce CS BETON
_________________________________________________________________________________
10.11.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.15)
(-) Oprava omezení sklonu potrubí pro dna DN1000 u výrobce Betonika Plus
_________________________________________________________________________________
26.10.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.14)
(+) Vstup výrobce CS BETON
(*) Aktualizace katalogu Betonika Plus a Prefa Grygov
_________________________________________________________________________________
25.08.2016 Úprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.16.0.12)
(*) Při otevření projektu: v případě, že v databázi programu neexistuje materiál uvedený v souboru, je zobrazen dialog, který umožní uživatelskou změnu materiálu
(-) Oprava a aktualizace řetězců v jazykových mutacích (SK, EN)
(-) Oprava vykreslení přívodního potrubí: vejce se kreslilo jako kruh
(*) Aktualizace katalogu Betonika Plus
(+) Import dat: obecný xml formát
_________________________________________________________________________________
14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.0.0.8)
(-) Tisk tabulky šachet, sumace ve sloupci šachtový kónus
_________________________________________________________________________________
14.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 2012 (10.0.2.8)
(-) Tisk tabulky šachet, sumace ve sloupci šachtový kónus
_________________________________________________________________________________
04.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 11 (11.0.0.7)
(-) Tisk tabulky šachet, sloupec šachtový kónus, chyba výpisu při více kónusech v šachtě
_________________________________________________________________________________
04.08.2015 Oprava Prefabrikovaných šachet 2012 (10.0.2.7)
(-) Tisk tabulky šachet, sloupec šachtový kónus, chyba výpisu při více kónusech v šachtě
_________________________________________________________________________________
02.06.2015 Opravy Plastových šachet (4.0.0.2)
(-) počet stupadel u šachty TEGRA 1000 NG
schematický obrázek napojení vlonovce do šachtového dna
nesoulad při výběru typu dna a odpovídajícího potrubí
kontrola spojky in-situ (výškové napojení)
_________________________________________________________________________________
18.03.2015 Opravy Prefabrikované šachty verze 11.0 (11.0.0.6)
(-) Kopírování šachty
(-) Další drobné opravy
_________________________________________________________________________________
07.11.2014 uvolněny Prefabrikované šachty verze 11.0 (11.0.0.3)
(#) Aktualizace výrobního sortimentu Prefa Brno, Zábojník
(#) Přidány poklopy KASI
_________________________________________________________________________________
08.10.2014 (sachty.exe 10.0.2.6)
(-) Oprava funkce tisku šachtových den pro prípad spadištové šachty s obtokem
_________________________________________________________________________________
21.10.2013 (sachty.exe 9.0.2.4)
(-) Import podélného profilu
_________________________________________________________________________________
20.06.2013 (sachty.exe 9.0.2.0)
(i) BEST - aktualizace programu
_________________________________________________________________________________
25.2.2011 (sachty.exe 9.0.1.0)
(i) BEST - změna názvu výrobce BEST a.s.
(#) BEST - aktualizace výrobního sortimentu den
_________________________________________________________________________________
25.02.2011 - sachtypl.exe 2.0.1.0 (24.02.2011) 2011
(i) WAVIN - finální verze programu
_________________________________________________________________________________
07.12.2010 uvolněna verze 2011 (9.0.0.1)
(#) EUROBETON - aktualizace výrobního sortimentu
_________________________________________________________________________________
10.8.2010 uvolněna verze 2010 (8.0.2.4)
(#) Aktualizace výrobního sortimentu SKANSKA, Betonika+
(#) Aktualizace značení potrubí kamenina Keramo DN400
(-) Oprava výpisu převýšení pro spadiště (dh a H)
(+) V tiskové tabulce šachet změněn popis sloupce kóta vrcholu na kóta poklopu
(#) Btk+ - aktualizace zákrytových desek
(#) Btk+ - aktualizace prstýnků DN800
(#) Btk+ - aktualizace provedení kynety o kanalizační cihly
(#) Skanska - doplněny poklopy DN800 Pamrex
(-) Skanska - oprava vykreslení zákrytové desky TZK Q 1260/800/350 SK
(-) Skanska - oprava vykreslení zákrytové desky TZK Q 1260/800/350 SK
(i) Skanska - změna názvu výrobce na Skanska a.s.
(#) Skanska - doplěny poklopy ECON 800
(#) Skanska - opraven název TZK-Q.1 pro DN800
(#) Skanska - doplněna deska TZK-Q.1 pro DN800
(#) Skanska - aktualizace poklopů
(*) Skanska - doplněna funkce zkracující délku výpisu názvu šachty v tiskových tabulkách
(-) PREFA - oprava použití DN1200 u čtvrcových šachet
(+) PREFA - zadání sklonu potrubí
(+) PREFA - nový typ dna (KOMPAKT)
(+) PREFA - nové volby provedení dna (GFP,PP)
(+) PREFA - zadání orientace stupadel
(+) PREFA - vložení nové šachty klávesou INSERT
(-) VODEKO - převýšení vtoku proti odtoku nastaveno na nulu
($) VODEKO - oprava položek v ceníku
_________________________________________________________________________________
17.3.2010 (7.0.1.3)
(#) VODEKO - aktualizace výrobního sortimentu
(-) Všechny verze - přidávání materiálu a profilu potrubí. Změna platí pouze na PC, kde byla změna vytvořena, na jiném dojde k automatické záměně.
_________________________________________________________________________________
15.2.2010
(i) BEST - změna názvu výrobce BEST-BETA a.s.
(i) BEST - výrobní sortiment beze změny
_________________________________________________________________________________
12.11.2009 (7.1.0.2)
(-) Všechny verze - opraveno nastavení z dlg. Tisku – volba číslovat stránky
(-) Placená verze - Při změně výrobce by se zachovají poklopy
(-) Placená verze - Při změně výrobce by se zachovají stupadla
(*) Placená verze - při improtu z podélného profilu je možné importovat i šachty s přítokem mimo 90-270 stupňů
_________________________________________________________________________________
9.11.2009
(-) Všechny verze - opravena havárie programu při záporné výšce šachty
_________________________________________________________________________________
16.10.2009
(-) Placená - oprava importu z podélného profilu
(*) Všechny verze - úprava uspořádání v hlavním zadávacím dialogu
_________________________________________________________________________________
7.10.2009
(i) Nová instalace plastových šachet
_________________________________________________________________________________
23.9.2009
(-) Všechny verze - oprava havárie programu při prohlížení tabulek
_________________________________________________________________________________
22.9.2009
(#) BETA - aktualizace sortimentu poklopů
(#) BETA - aktualizace vzorových výkresů
(*) Prefa - aktualizace vzhledu programu
(#) Prefa - aktualizace výrobního sortimentu
_________________________________________________________________________________
10.08.2009 (verze 2009)
(-) B&BC - Oprava popisu těsnění ve výpisu tabulek šachet
_________________________________________________________________________________
21.07.2009 (verze 2009)
(-) B&BC - Oprava označení(výšky) dna DN1700
(-) Oprava aut. konstrukce šachty
_________________________________________________________________________________
20.07.2009 (verze 2009)
(-) VŠECHNY VERZE (plná) - Oprava importu z PPK5
(-) B&BC - Oprava výpisu textu těsnění
_________________________________________________________________________________
16.06.2009 (verze 2009)
(#) Aktualizace výrobního sortimentu potrubí
(*) Vylepšen export do Excelu
_________________________________________________________________________________
30.03.2009
(-) SKANSKA - oprava kalkulace pref. dna pro DN400, DN500
_________________________________________________________________________________
(-) SKANSKA - oprava kalkulace pref. dna pro DN400
_________________________________________________________________________________
06.03.2009
(-) B&BC - Oprava výšky kónusu
(-) B&BC - přiřazení DN250
(-) Prefa - obložení spadiště čedičem u vedlejších přívodů
_________________________________________________________________________________
19.02.2009
(-) B&BC - Oprava výšky kónusu
(-) VODEKO - Oprava zaokrouhlení ceny v ceníku
_________________________________________________________________________________
10.02.2009
(-) VODEKO - Oprava výpčtu kalkulace dna
(#) VODEKO - doplněn popis poklopů slovenské verze
_________________________________________________________________________________
02.02.2009
(-) VŠECHNY VERZE - oprava funkce pro aktualizaci verze 2009
_________________________________________________________________________________
29.01.2009
(-) VODEKO - oprava instalace a aktualizace programu
(-) BC&C - oprava instalace a akualizace programu
(-) Betonika+ - oprava betonů
(-) Betonika+ - oprava instalace
_________________________________________________________________________________
20.01.2009
(#) Betonika+ - aktualizace ceníku
(#) Betonika+ - oprava kódů pro speciální typy betonů dna
(*) VODEKO - 1. V tiskových výstupech se uvádí sleva pouze v případě její uplatnění
(-) VODEKO - 2. V objednávce den se uvádějí všechny jména stejných den
(*) VODEKO - 3. Změna měny (z Sk na Euro)
(*) VODEKO - 4. V ceníku se uvádí cena na 2 destinná místa
(*) VODEKO - 5. Úprava popisu objednávek - doplění textu "V ceně jsou zahrnuty ..."
_________________________________________________________________________________
06.10.2008
(#) Skanska - aktualizace výrobního sortimentu
(-) Skanska - oprava výpisu spadišťových šachet
(-) Betonika+ - oprava konstrukce velkých šachet
_________________________________________________________________________________
02.06.2008
(-) Betonika+ - Zobrazení profilu DN2 u zadání spadiště
(-) Betonika+ - Přepisování názvů PERFECT v tiskové tabulce den
(#) PREFA - Doplněny vejčité profily TBO/TZO s čedičovou výstelkou
_________________________________________________________________________________
27.05.2008
(i) Plastové šachty - Nová instalace programu
(#) Betonika+ - Vloženo potrubí Superlit (DN300 - DN1400)
(-) Betonika+ - Opraveno vložení potrubí o sklonu > 35 prom. pro dna PERFECT
_________________________________________________________________________________
13.05.2008
(+) BETONIKA+ - Nová instalace programu obsahující přechody na Pražský Standard
(+) PREFA - Nová instalace programu obsahující opravu výšky dna čtvercových šachet
_________________________________________________________________________________
06.05.2008
(-) PREFA - Zařazené čtvercové šachty mají povolen pouze úhel zaústění 90, 180 a 270 stupňů.
(-) PREFA - Opraveno zaústění potrubí DN500 do dna 100/80.
(+) PREFA - Ve spadiště je nyní možné zadat obtok DN400 a bez obtoku.
(-) Zobrazení názvu dna TBZ-Q-500-1085
(-) BETONIKA+ - Vráceny poklopy ECON
(+) BETONIKA+ - Výpis použití spadišťové hlavice
(+) BETONIKA+ - Aktualizace ceníku -> Nápověda -> Aktualizace ceníku
_________________________________________________________________________________
22.4.2008
(-) BETA - oprava chyby při zadávání potrubí
_________________________________________________________________________________
11.4.2008
(#) BETA - doplněno potrubí PP Master SN8,12 Pipelife
_________________________________________________________________________________
12.3.2008
(#) PREFA - Doplněn seznam materiálů potrubí
_________________________________________________________________________________
11.3.2008
(-) PREFA - Opraveno hlášení v případě malého krytí otvoru.
(-) PLACENÁ - Opraveno zobrazení průměru potrubí v případě vypuštění původního materiálu.
_________________________________________________________________________________
4.3.2008
(#) BETA - Automatická konstrukce spadiště
_________________________________________________________________________________
25.2.2008
(#) BETA - Aktualizace databáze výrobků
(#) PREFA - Aktualizace přiřazení profilů potrubí
_________________________________________________________________________________
24.1.2008
(-) PREFA Brno - Oprava stavební výšky TZK-Q.1 150-100/25 DIN 1 (DIN2) na 250 mm
_________________________________________________________________________________
24.1.2008
(+) PLACENÁ/BETA - Automatická konstrukce šachty i v případě spadiště.
(-) BETONIKA - Označení den 750 a 1150
(*) BETONIKA - Volitelné nastavení výšky dna.
(+) PLACENÁ - Nastavení výšku vtoků - 10 mm, tato předvolba je dostupná z Nástroje->Nastavení dat->Standardní delta h přívodů
(+) BETONIKA - Ceník - naplněny ceny (bez poklopů) výrobků a hmotnosti
(+) PLACENÁ - Nastavení slevy je rozděleno na beton a ostatní (těsnění, poklopy)
_________________________________________________________________________________
16.01.2008
(+) VŠECHNY VERZE - Nová funkce "Nastavení kónusu" dostupná z Nástroje->Nastavení dat.
_________________________________________________________________________________
11.01.2008
(-) BETA - nová verze programu, otevírá data i jiných výrobců.
_________________________________________________________________________________
20.12.2007
(-) BETA - nová verze programu.
_________________________________________________________________________________
18.10.2007 (Sachty.exe 18.10.2007, sachty.mdb 9.10.2007)
(-) PREFA - Oprava cenové kalkulace dna. PREFA - Oprava přiřazení poklopů.
_________________________________________________________________________________
02.08.2007 (Sachty.exe 2.8.2007, sachty.mdb 2.8.2007)
(*) PLACENÁ - upravena možnost hromadných operací.
(#) PREFA - doplněny poklopy VIATOP, REXEL a PAMREX. Betonika+ - doplněny poklopy VIATOP, REXEL a PAMREX.
(#) PREFA - doplněn prstýnek Polyplast 63/4 (dostupný v individuální konstrukci). Betonika+ - doplněn prstýnek Polyplast 63/4 (dostupný v individuální konstrukci).
(i) !!! Pozor - aktualizace dostupná pouze pomocí update přez internet !!!
_________________________________________________________________________________
20.07.2007 (Sachty.exe 19.7.2007, sachty.mdb 19.7.2007)
(+) PLACENÁ - přidány hromadné operace (síla stěny, poklopy, stupadla). Pozor - aktualizace dostupná pouze pomocí update přez internet.
_________________________________________________________________________________
17.07.2007 (Sachty.exe 29.6.2007, sachty.mdb 16.7.2007)
(-) PREFA - oprava exportu do Autocadu (DXF).
_________________________________________________________________________________
16.07.2007 (Sachty.exe 27.6.2007, sachty.mdb 09.7.2007)
(-) PREFA - oprava při výběru poklopů (aktualizace dostupná pouze přez update z programu).
_________________________________________________________________________________
05.06.2007 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.0.2 05.06.2007, sachty.mdb 05.6.2007)
(-) VŠE - aktualizace výrobců materiálů a profilů potrubí.
_________________________________________________________________________________
28.05.2007 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.0.2 28.5.2007, sachty.mdb 28.5.2007)
(-) SKANSKA - Výpočet ceny dna TZZ4.
_________________________________________________________________________________
15.05.2007 (Sachty.exe 15.5.2007, sachty.mdb 15.5.2007)
(#) PREFA - Doplněna nabídka DN litina integral.
(-) BETONIKA PLUS - načítání dat z předchozích verzí.
_________________________________________________________________________________
25.4.2007 (Sachty.exe 25.4.2007, sachty.mdb 23.4.2007)
(-) BETONIKA+ - oprava značení den.
(-) Prefa - oprava individuální kce.
_________________________________________________________________________________
21.3.2007 (Sachty.exe 21.3.2007, sachty.mdb 21.3.2007)
(#) BETONIKA+, Zábojník, Prefa Brno
(+) VŠE - zobrazení stavební výšky dílů šachty.
VŠE - nezobrazní loga výrobce.
VŠE - vložení poznámky individuálně k šachtě.
VŠE - upravena individuální konstrukce šachty (zachovává se kóta terénu).
VŠE - zadání sklonu potrubí -> automatické použití vložky se sklonem.
VŠE - anglická verze výstupů a prostředí programu (pouze pro některé výrobce).
VŠE - uvádění hmotností.
_________________________________________________________________________________
12.2.2007 (Sachty.exe 9.2.2007, sachty.mdb 1.2.2007)
(+) VŠE - oprava improtu z podélných profilů.
_________________________________________________________________________________
7.2.2007 (Sachty.exe 7.1.2007 15:51, sachty.mdb 30.1.2007 15:50)
(+) PREFA - přidána lokalizace do slovenského jazyka.
_________________________________________________________________________________
19.12.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 15.12.2006 15:51, sachty.mdb 15.12.2006 15:50)
(+) ZÁBOJNÍK - do databáze byl doplněn nový výrobce - fi. Zábojník (Veselí n. Moravou).
_________________________________________________________________________________
7.10.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.10.2006 23:56, sachty.mdb 7.10.2006 12:42)
(+) PREFA - Přidán dialog pro zadání sklonu potrubí.
(*) PREFA - Oprava kódů těsnění
(|) PREFA - Výpočet vzdálenosti vývrtu spadiště ve skružovině.
_________________________________________________________________________________
3.10.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 1.10.2006 20:00, sachty.mdb 30.9.2006 22:16)
(*) PREFA - Oprava výpočtu těsnění u velkých šachet. PREFA - Vykreslení šachty i při špatném zadání. PREFA - Přidána slovenská verze tabulkových výstupů. ZÁBOJNÍK - Přidán nový výrobce prefabrikovaných šachet (1.beta verze).
_________________________________________________________________________________
30.06.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 27.6.2006 12:37, sachty.mdb 26.6.2006 13:22)
(*) SKANSKA - Oprava kontroly úhlu připojení přípojek.
_________________________________________________________________________________
31.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.5.2006 15:32, sachty.mdb 3.5.2006 12:53)
(*) PREFA - Aktualizace ceniku.
SKANSKA - Aktualizace kódů.
BETONIKA+ - Aktualizace ceníků.
(+) EUROBETON - přidán nový výrobce EUROBETON MaBa.
(+) Přidána volba do Nápovědy - "Aktualizace z Internetu". Aktualizuje pouze změněné soubory s internetu.
_________________________________________________________________________________
31.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 3.5.2006 15:32, sachty.mdb 3.5.2006 12:53)
(*) VŠICHNI VÝROBCI - Aktualizace programu přez Internet.
_________________________________________________________________________________
17.03.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 17.3.2006 12:22, sachty.mdb 17.3.2006 11:52)
(+) PREFA - Přidáno potrubí "Litina Integral Saint Gobain".
_________________________________________________________________________________
16.3.2006 (Aktualizace 03.2006, Sachty.exe 15.3.2006 17:16, sachty.mdb 14.3.2006 22:25)
(+) SKANSKA - Přidán nový výrobní sortiment skruží 120mm DN800
(-) PREFA - Opraveno zobrazení výšky šachty a stavební výšky
(+) PLNÁ - Přidána funkce pro tisk ceníku
_________________________________________________________________________________
01.03.2006
(|) PREFA - Oprava vykreslení šachtových den.
POZOR - nejdříve odinstalujte předchozí verzi !!!
(+) SKANSKA - Doplněn výrobní sortiment skruží 120 mm průměru 1000 a 800 mm (výšky 1000,500 a 250 mm),
kónusy 1000/800/500 a 800/625 mm.
POZOR - nejdříve odinstalujte předchozí verzi !!!
_________________________________________________________________________________
14.1.2006
(-) SKANSKA - Oprava počítání těsnění pro skruže 9cm
(-) VODEKO - Oprava jednotky měny (z Čk na Sk)
_________________________________________________________________________________
05.01.2006 - verze
(*) Přepracováno zadání kynety pro Prefu Brno
_________________________________________________________________________________
09.12.2005 - verze
(+) Volba pro tisk "chybně" zadaných šachet
(-) Oprava katalogových listů Prefa Brno
_________________________________________________________________________________
05.12.2005 - verze
(-) Oprava stavební výšky den u Prefy DN1000
_________________________________________________________________________________
30.11.2005 - verze
(-) Oprava stavební výšky kónusu u Prefy DN1000
  Přidána instalace aktualizace
_________________________________________________________________________________
10.11.2005 - verze
(-) Oprava chyb.
11.08.2005 - verze
(-) Oprava chyb.
_________________________________________________________________________________

Soubory aktuální verze ke stažení

Instalace programu - Prefabrikované šachty 11.0    70 354 kB
Instalace programu - Plastové šachty 4.0    15 705 kB
  
Instalace programu - Prefabrikované šachty 2012    20 059 kB
Instalace programu - Plastové šachty 2012    15 447 kB
  
Instalace programu - Prefabrikované šachty 2011    29 020 kB
Instalace programu - Plastové šachty 2011    15 447 kB
  
Český manuál prefabrikované šachty (PDF)    595 kB
Český manuál plastové šachty (PDF)    658 kB
Anglický manuál prefabrikované šachty (PDF)    445 kB
Anglický manuál plastové šachty (PDF)    482 kB

Sweco Hydroprojekt a.s., Kuba Petr, Pliska Zdeněk